برخی پروژه هایی که رئیس جمهور در سفرهای استانی افتتاح می کند، آنقدر کوچک است که توسط بخشدار محل هم قابل افتتاح است

دولت رئیسی اعتقاد راسخی به سفرهای استانی دارد و طی 3 سال گذشت بارها به استان‌های مختلف سفر کرده و به روایت رسانه‌های دولتی و حامی دولت مصوبات به تصویب رسیده در برخی از این سفرها به سرانحام رسیده است.

برخی پروژه هایی که رئیس جمهور در سفرهای استانی افتتاح می کند، آنقدر کوچک است که توسط بخشدار محل هم قابل افتتاح است

به گزارش خبرآنلاین،این درست که رئیس‌جمهور معتقد به حضور میدانی در سفرها استان‌ها است اما بهتر آن است که به جای اینکه هر ماه یک سفر به استانی صورت بگیرد و هزینه‌هایی نیز در برداشته باشد در تهران نشسته و دستورات را صادر کند و مدیران استانی پیگیری کارها را داشته باشند تا روند بهتری بر کارها حاکم شود.

دیدگاهتان را بنویسید