قصه چاقویی که در بدن شهید کج شد!

درست یک سال پیش فردی که با قساوت تمام دو جوان را در خیابان های مشهد پرپر کرد، به سزای اعمالش رسید.

قصه چاقویی که در بدن شهید کج شد!

به گزارش ترنم دشتی، عصر روز ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱، خیابان حرعاملی مشهد شاهد جنایت دلخراشی بود، فردی با سلاح سرد به نیروهای حافظ امنیت حمله و حسین زینال‌زاده را با چندین ضربه متوالی چاقو به سر و گردن و بدن و سپس دانیال رضازاده را با ضربه چاقو به گردن به شهادت رساند. مجیدرضا رهنورد در جریان این حوادث، چهار فرد دیگر که در مسیرش بودند را نیز مجروح کرده و از محل حادثه گریخت.

  *روایت پر کشیدن! قرار بود پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱، حوالی ساعت‌۲ بعدازظهر، اغتشاشگران از سمت بازار تعبدی به‌سمت بازار کیف و کفش خیابان عامل تجمع کنند و شهر را به آشوب بکشانند. آشوبی که آبستن جنایتی دل‌خراش بود. با حضور نیرو‌های یگان ویژه و انتظامی، همچنین نیرو‌های پایگاه بسیج محله، جوّ متشنج بازار که دیگر تقریبا به شکل نیمه تعطیل درآمده بود، آرام می‌گیرد، اما آرامشی که بعد از آن طوفان به پا شد و شهر رنگ ماتم و غم دوری به خود گرفت. به گفته حاضران در صحنه یکی دو ساعت بعد از حاکم‌شدن آرامش، جوانی به نام مجیدرضا رهنورد با چاقو به ۶ نیروی بسیجی حمله می‌کند. ۴ نفر مجروح می‌شوند و حسین زینال‌زاده و دانیال رضازاده هر دو در آغوش دوستانشان جان می‌دهند. دو شهید امنیت که هم‌بازی دوران کودکی هم بودند و در بزرگسالی دوستان صمیمی.

دیدگاهتان را بنویسید