ماجرای کنده شدن پوست درختان سرخه ‌حصار چه بود؟

دادستانی تهران در مورد کنده شدن پوست درختان در پارک ملی سرخه ‌حصار تحقیق می‌کند.

ماجرای کنده شدن پوست درختان سرخه ‌حصار چه بود؟

به گزارش گروه قضائی ترنم دشتی، مرکز رسانه قوه قضائیه در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی با عنوان کنده شدن پوست درختان در پارک ملی سرخه ‌حصار تهران از ورود دادستانی تهران برای بررسی موضوع خبر داد. علی صالحی دادستان تهران با اشاره به اینکه مدعی العموم برای بررسی بیشتر موضوع تحقیقات خود را آغاز کرده است، اظهار کرد: در راستای بررسی این ادعا و به منظور جلوگیری از تعدی باندهای زمین خوار به منابع طبیعی و برخورد با ترک فعل‌های احتمالی، دادستانی تهران ضمن ورود به این موضوع در حال بررسی زوایا و ابعاد مرتبط با این ادعاها است. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید