«دوباره فردوس» در نمایشگاه کتاب معرفی شد/ زلزله‌ای که حاج قاسم را متحول کرد

نویسنده کتاب «دوباره فردوس»‌ گفت: حاج قاسم می‌گوید تاریخ تحول من پای منبر یک سید طلبه مشهدی اتفاق افتاد. این طلبه سید روحانی شهید سیدرضا کامیاب است که به کرمان آمد و حاج قاسم با او آشنا شد. ماجرای سر از کرمان در آوردن این طلبه به زلزله فردوس بر می‌گردد که در این کتاب شرح چگونگی آن را می‌خوانید.

«دوباره فردوس» در نمایشگاه کتاب معرفی شد/ زلزله‌ای که حاج قاسم را متحول کرد

ادامه خواندن “«دوباره فردوس» در نمایشگاه کتاب معرفی شد/ زلزله‌ای که حاج قاسم را متحول کرد”