برقراری پروازهای مستقیم از «خجند» تاجیکستان به دوبی، جده و استانبول

شرکت سامان ایر تاجیکستان از مرکز استان سغد این کشور در مسیرهای دوبی، جده و استانبول پروازهای مستقیم بین‌المللی راه‌اندازی می‌کند.

برقراری پروازهای مستقیم از «خجند» تاجیکستان به دوبی، جده و استانبول

ادامه خواندن “برقراری پروازهای مستقیم از «خجند» تاجیکستان به دوبی، جده و استانبول”