درد دل‌های زنانه از اتاق زایمان تا آلودگی هوا در خانه پدری

می‌گویند تعداد زنانی که امسال در آستانه روز مادر، با رهبر دیدار داشتند ازهر سال بیشتر بود؛ شاید بود. اما این را خوب می‌دانم که هر زن در این دیدار یک نفر نبود یک خانواده بود. کلاً جنس زن‌ها همین است. همه‌چیز را بین خانواده تقسیم می‌کنند حتی دیدار با رهبر را. می‌پرسید چطور؟ در این حاشیه‌نگاری ما با همراه باشید تا ببینید چطور!

درد دل‌های زنانه از اتاق زایمان تا آلودگی هوا در خانه پدری

ادامه خواندن “درد دل‌های زنانه از اتاق زایمان تا آلودگی هوا در خانه پدری”

اینجا خانه ما| چگونه با سیاهچال حمام سر کنیم؟!

زهرا که از حمام ترسید، آنقدرها بر خودم نلرزیدم. من مادر سه بچه هستم و سابقه روزگاری را دارم که علی هم از حمام می‌ترسید و بعد از مدتی هم، رفتارش عوض شد. انگار نه انگار که تا همین چند روز پیش، حمام را در حکم زندان ابوغریب می‌دانست!

اینجا خانه ما| چگونه با سیاهچال حمام سر کنیم؟!

ادامه خواندن “اینجا خانه ما| چگونه با سیاهچال حمام سر کنیم؟!”