هشدار نسبت به واقع شدن سایت‌های دفن زباله در مناطق جنگلی

رئیس اداره مدیریت زیست محیطی آب، خاک و پسماند اداره کل حفاطت محیط زیست مازندران با هشدار نسبت به واقع شدن مراکز دفن و دپوی زباله در مناطق زبیای جنگلی گفت: برخی سایت‌ها دیگر پذیرش زباله را دارند و زیرساخت‌های لازم بهداشتی را در شرایط فعلی ندارند که باید با سامان‌دهی و تجهیز شدن به سیستم‌های تصفیه شیرابه و با اقدامات مدیریتی میزان زباله‌های انتقالی به این مراکز را به تدریج کاهش دهیم.

هشدار نسبت به واقع شدن سایت‌های دفن زباله در مناطق جنگلی

ادامه خواندن “هشدار نسبت به واقع شدن سایت‌های دفن زباله در مناطق جنگلی”