8 ماه دریانوردی بدون دل‌نگرانی از حمله دزدان دریایی

ناوسروان عرشه محمد افسری فرمانده دوم ناوشکن دنا می‌گوید: الحمدالله نیروی دریایی ایران با اقتداری که دارد، طی 8 ماه دریانوردی ترس و دلهره‌ای از این قضیه نداشتیم که دزدان دریایی حمله کنند و هیچ‌کس هم این جسارت را به خودش نداد که به ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش تعدی کند.

8 ماه دریانوردی بدون دل‌نگرانی از حمله دزدان دریایی

ادامه خواندن “8 ماه دریانوردی بدون دل‌نگرانی از حمله دزدان دریایی”